Organisations översikt
RSV2000 SverigeKONTAKTA OSS


Styrelsen

Styrelsen
styrelsen@rsv2000-sverige.se

Ordförande: Gerd Möllers
ordf@rsv2000-sverige.se

Vice Ordförande: Jörgen Lindqvist
viceordf@rsv2000-sverige.se

Sekreterare: Gunilla Sjögren
sekreterare@rsv2000-sverige.se

Kassör: Helene Svedberg
kassor@rsv2000-sverige.se

Ledamot 1: Vakant

Ledamot 2: Henrik Bonté
ledamot2@rsv2000-sverige.se

Suppleant 1: Helen Lövberg
Suppleant1@rsv2000-sverige.se

Suppleant 2: Connie Pilgram
Suppleant2@rsv2000-sverige.se


LCC - LCC kanidater

LCC: Pierre Kembel
pierre.lcc@rsv2000-sverige.se

LCC: Thorvald Steinsson
thorvald.lcc@rsv2000-sverige.se


Arbetsgrupper

RSV2000 Sverige


RSV2000 Sverige är en intresseorganisation som, genom sina Competence Center (CC) och Ortsgrupper (OG), arbetar mot samma mål som RSV2000 Tyskland (RSV2000DE)

RSV2000 Sveriges arbete handlar främst om information, utbildning och avel kring den tyska schäferhunden.

RSV2000 Sverige har som mål att i Sverige främja den tyska schäferhundens rasutveckling.

Vill du veta mer om oss?
...Läs mer