Lydnads seminarium med Mia Skogster
”Veldig lærerikt og en behaglig måte å lære på. Jeg kommer til å bruke metodene jeg har lært i den videre treningen."
”Ett mycket bra seminarium, Mia förklarar så att man förstår vad man skall göra och träna på. Jag fick många bra tips. Hoppas att det blir fler seminarium i RSV2000s anda.”Så yttrade sig två av deltagarna om vårt första seminarium.

Mia Skogster

berättade under två dagar om sitt sätt att träna hundar. Trots att seminariet hölls på engelska var det för deltagarna klart vad hon ville förmedla.

För henne är relationen mellan hund och hundförare central för att lyckas inom hundsporten. Utgångspunkten för arbetet är att hunden skall uppleva träningen som något roligt, hunden skall söka upp hundföraren för att ”kräva” mer träning. Det medför till exempel att hon hellre tränar flera gånger per dag under 5 – 10 minuter än att genomföra alldeles för långa pass två gånger i veckan.

För att göra det klart för en ung hund vad den skall göra delar hon upp de olika momenten i små delövningar som hon sedan tränar bit för bit, med ökande svårighetsgrad och som hon till sist sammanfogar till de momenten som hunden skall visa under tävlingen. Hennes arbete är helt genomtänkt och hon anpassar sin träning efter hundens anlag och förmåga. På lördag förmiddag berättade hon mest teoretiskt hur hon arbetade och visade mindre videosnuttar för att förtydliga hur det skall se ut enligt hennes program.

Under den resterande tiden hade några deltagare med främst yngre hundar möjligheten att först visa sitt eget arbete och sedan få tips av Mia om vad hon såg och hur hon skulle lägga upp det framtida arbetet med just den hunden. T.ex. vilka hundar som skulle motiveras mer och hur det skulle ske, hur ivriga hundar skulle kunna fås att koncentrera sig bättre …

Senare berättade några deltagare med något äldre hundar om vilka problem de upplevde i arbetet med sin hund. Även de fick visa hur det såg ut i praktiken och fick tips av Mia hur deras problem kunde hanteras. Hon kunde, med hjälp av segmenteringen, som hon beskrev under lördagen, enkelt identifiera just vilken segment det var som problemen berodde på och därmed blev det för deltagarna rätt tydligt hur just det skulle tränas.