ORGANISATION RSV2000 SVERIGEÖversiktsbild: Nedladdningsbar PDF fil

Kontakt arbetsgrupper:

Stadgegrupp
Sammankallande:
Jörgen Lindqvist
viceordf@rsv2000-sverige.se

Arbetsgrupp - Workshop
Sammankallande:
Helene Svedberg
kassor@rsv2000-sverige.se


Arbetsgrupp - Utbildning
Sammankallande:
Robert Jönsson
robert.lcc@rsv2000-sverige.se

Arbetsgrupp - Prov och tävling
Sammankallande:
Thorvald Steinsson
thorvald.lcc@rsv2000-sverige.se

Arbetsgrupp - Ortsgrupper
Sammankallande:
Jörgen Lindqvist
viceordf@rsv2000-sverige.se


Arbetsgrupp -Tester och granskning
Sammankallande:
Pierre Kembel
pierre.lcc@rsv2000-sverige.se

Arbetsgrupp - Tjänstehund
Sammankallande:
Thorvald Steinsson
thorvald.lcc@rsv2000-sverige.se

Arbetsgrupp - Avel och hälsa
Sammankallande:
Helen Lövberg
suppleant1@rsv2000-sverige.se


Arbetsgrupp - PR och hemsida
Sammankallande:
Fredrik Wennbom
pr@rsv2000-sverige.se

Arbetsgrupp - CC
Sammankallande:
Robert Jönsson
robert.lcc@rsv2000-sverige.se

Arbetsgrupp - Översättning
Sammankallande:
Peter Rogge
translate@rsv2000-sverige.se

Svenska Mästerskapen
Sammankallande: