Spåravrott som tillämpas RSV WM 2017Grundläggande tankar

RSV 2000 strävar efter att tillhandahålla så jämn spårmark som möjligt vid detta så viktiga evenemang. På spårmarken skall 100 poäng vara möjligt från första till sista spåret.      
Det skall finnas jämn lätt spårmark då det är enklare att orgarnisera jämnt ” lätt ” istället för jämnt svårt spårmark.

Kvalitetstecken


Hur utmärker sig RSV 2000 VM spår?
+ Förutsebar svårighetsgrad 
+ Spåren lägges av utbildade spårläggare efter ett fast schema
+ Fast gångschema vid vinkeln
+ Exakt riktlinje var och hur apporten skall läggas

Inte slumpen, bättre lottnummer, lättare spårmark eller välvillig spårläggare däremot väldefinerade regler avgör svårigheterna inom RSV 2000.

Domarnas utmaning


Nya uppgifter väntar på domarna.
I och med RSV 2000s  bedömningskriterier, med ett enheltlig bedömningssystem och den värdedefinitionen för drift – koordination och teknik, finns det, tack ock lov, enbart väldigt lite utrymme för individuella tolkningar och bedömningar av våra domare.

Nu tillkommer även bedömningen av hunden, när den inte är i spåret, utan att eventuellt ge poängavdrag.

Spårseminarie har främjad prestationen

Genom alla spårseminarie de sista åren har många hundförarna lärt sig en del, som ledde till ett högt antal höga poång under de sista årens evenemang.

Visst blir man glad över så många fina prestationer men de bättre anlagda och bättre utbildade hundarna behövde synas.

Differensering skapar ideer

För att uppnå detta måste vi hitta en möjlighet för att differensera. Det lyckas vi med en enhetlig och väldefinerad svårighetsgrad utan att slumpen eller lottnumret kan styra.                             
Enbart vid RSV VM: ny svårighet 2017

Denna väl definerade svårighet skapas genom ett spåravbrott efter en vinkel. Hur detta avbrottet ska läggas av en utbildat spårläggare är exakt fastlagt.
Spåravbrottet kommer att läggas efter följande mönster vid RSV 2000 VM 2017.

Fastställande av vinkeln


Spåravbrottet sker vid andra eller tredje vinkeln. Spårläggaren bestämmer efter vilken vinkel avbrottet lägges beroende på spårmarkens förhållande.

Utifrån ser man inte hur spårmarken ser ut precis där vinkeln skall läggas. Vildspår etc. Även här strävar vi efter en enhetlig svårighetsgrad för alla.


Spåravrott som tillämpas RSV WM 2017 - Video

html5 video fullscreen by EasyHtml5Video.com v3.5

Artikel i pdf format