RSV2000 Og Herrljunga Talentsichtung/Talangtest. 18/05 - 2016

Onsdagen 18/5 genomförde RSV2000 Herrljunga en Talentsichtung/Talangtest.
Det var en mycket givande dag och det samlades 8 hundar som beskrevs både mentalt och anatomiskt.
Som ansvariga hade vi LCC Hans Bodenmeier och LCC Martin Rohrbeck, båda från Tyskland. Från Sverige medverkade LCC Pierre Kembel och LCC kandidat Thorvald Steinsson.
Vi fick stor hjälp ifrån Birgid Bodenmeier och Gudrun Kobs med att fylla i samtlig data direkt i Matrix systemet.

Under dagen gavs intresserade möjlighet att ställa frågor kring talentsichtungen/Talangtestet och att få uppleva hur den går till i praktiken.
Dagen var mycket givande och informativ där hundarna granskades in i minsta detalj.

Vi i RSV2000 Herrljunga vill tacka samtliga LCC och övriga som hjälpte till med att genomföra dagens Talentsichtung/Talangtest.

Med vänlig hälsning .
Ordförande RSV2000 Og Herrljunga.

Klicka för bildspel