LCC
Thorvald Steinsson


Kompetenscenter Herrljunga

RSV2000 Kompetenscenter  Herrljunga.

Helgen 15/16 augusti genomförde RSV2000 kompetenscenter Herrljunga grundläggande skyddsdressyr utbildning. Deltagarna fick ta del av det utbildnings system RSV2000 har som grund i sin strävan att öka kompetensen hos utövare av Sch/IPO sporten.

Deltagarna kom ifrån olika delar av Sverige och även hade vi deltagare ifrån granlandet Norge.  Det jag kan konstatera att efter genomgång av den teoretiska delen där RSV2000 färgsystem presenterades väcktes mycket tankar och funderingar hos kursdeltagarna kring hundarnas mentalitet och egenskaper. Under helgen hörde vi ofta t,ex, den hunden är grå eller den hunden är mera grön o,sv. Samtliga deltagare visade fina framsteg med sina hundar under helgen och är det våran förhoppning att det vi presenterade under helgen kommer att öka deltagarnas förståelse för hur hunden fungerar, vad är viktigt att tänka på inför, under och efter träning.

Vi vill tacka samtliga deltagare för en trevlig helg och vi hoppas kursen har levt upp till era förväntningar.
På återseende.

LCC Kandidat Thorvald Steinsson
LCC Kandidat Tomas Karlsson


Samtliga LCC kandidater inbjudna till LCC träff där LCC Robert Jönsson presenterade utbildningspaket utformat enligt RSV2000 träningsfilosofi med Schäferhunden som brukshund i fokus. Enligt mig var träffen informativ och inspirerande. Ett mycket genomarbetat utbildningsmaterial lanserades som kommer att vara till stor nytta vid utbildning av schäferhunden som brukshund och deras ägare. Jag har stor tilltro att upplägget kommer att höja kunskapsnivån hos dem som tar del av RSV2000-Sverige framtida utbildningar.

RSV2000 har tagit fram olika typer av tester för våran ras. Valptest, unghundstest, talang test och korning 1,2 och 3. Det intressanta med test paketet är att det följer hunden allt ifrån valp till vuxen ålder allt efter var i utvecklingen hunden befinner sig. Valp och unghundstesterna tror jag kommer att vara inspirerande för valp ägare, hjälper dem att förstå vilka egenskaper som valpen visar och samtidigt får dem tips om hur man kan tänkas träna valpen utifrån valpens genetiska arv.

Talang testet är mer utformat för att kunna bedöma vilka talanger hunden har i sig. Testet är mycket väl genomarbetat och kommer i framtiden att kunna vara ett bra instrument för uppfödarna i sin granskning av eventuellt avelsmaterial. Korningarna är uppdelade i tre delar, korning 1, korning 2 och korning 3.

Det som gör RSV2000 korningen unik är att den granskar på ett mycket bra sätt hundens fysiska status. Både en gånger en meters hoppet och klätterväggen talar om hur hundens fysiska status är. Korning tre som görs vid åtta års ålder tycker jag vara högt intressant utifrån eventuellt urval av lite äldre avelsdjur. Hund som klarar korning 3 vid 8 års ålder visar att den har det vi bör sträva efter i vårat avelsarbete, funktionsdugliga individer som håller långt upp i åldern.

Test paketet är utformat så hundägaren har något att arbeta emot igenom, i stort sätt, hela hundens liv.

Med vänlig hälsning
Thorvald Steinsson
LCC kandidat.