14.2.2017 | Zum Beschluss des VDH Verbandsgerichts
Am Montag, 13. Februar 2017 erreichte uns von unserem Anwalt die Nachricht, dass der RSV2000 durch Beschluss des VDH Verbandsgerichts vom 18. Januar 2017 mit sofortiger Wirkung aus dem VDH ausgeschlossen wurde.

Bereits vorab hörten wir davon durch Hundesportler anderer Kontinente. Wir wissen, dass diese Nachricht überall in der Gebrauchshundewelt diskutiert wird. Deshalb möchten wir Ihnen mitteilen:

Im Laufe des Verfahrens wurde deutlich, dass wir mit unseren berechtigten Argumenten nicht bei der 1. Kammer des VDH Verbandsgerichts durchdringen würden. Wir bitten um Verständnis, dass wir an dieser Stelle nicht ins Detail gehen.

Wir bedauern trotz der Vorhersehbarkeit in den vergangenen Monaten diese Entscheidung des Verbandsgerichts. Der Beschluss trifft uns nicht unerwartet oder unvorbereitet, aber der Beschluss und die Begründung müssen nun im Detail juristisch geprüft werden, um den Gang vor ein ordentliches Gericht vorzubereiten. Das braucht ein wenig Zeit.

Eine endgültige Entscheidung ist damit unserer Sicht noch lange nicht getroffen. Wir informieren unsere Mitglieder und Förderer, sobald es Neues zu berichten gibt.

Wir danken unseren Mitgliedern und Förderern für Ihr Vertrauen und die Besonnenheit, mit der sie bisher mit diesem Thema umgegangen sind. Wir bitten weiterhin um Geduld und versichern, dass wir unsere Schritte sorgfältig in Abstimmung mit unserem juristischen Beistand abwägen werden.

Bitte beachten Sie hierzu auch das Statement unseres Vorsitzenden Eugen Ecker

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung

Wie Eugen Ecker auch schreibt, beisst die Maus keinen Faden von der Tatsache ab, dass dieses Verfahren uns Zeit kostet, Kraft - und vor allem Geld. Da sind nun einmal die Möglichkeiten "sehr unterschiedlich" verteilt zwischen einem kleinen Verein und einem großen Verband. Wir sind alle ehrenamtlich neben unserem Beruf tätig.

Ihre Fragen - wir antworten

Wir alle haben Fragen. Bitte haben Sie Verständnis: Rufen Sie uns nicht an, schreiben Sie uns eine Mail. Wir sammeln die Fragen und werden sie nach und nach im internen Bereich beantworten.

"Vad betyder detta för RSV2000 Sverige?

VDH – som är den tyska motsvarigheten till Svenska Kennelklubben – har alltså beslutat att med verkan från den 18 januari 2017 utesluta RSV2000 Tyskland. Detta innebär att det tyska RSV2000 därmed inte har medlemskap i FCI

Detta berör i praktiken inte RSV2000 Sverige eller dess medlemmar. Vår förening är för närvarande helt fristående från tyska RSV2000. RSV2000 Sverige är ju för närvaranade inte heller medlem i någon svensk organisation. Det är emellertid fortfarande föreningens ambition att i framtiden ingå som en del av ett organiserat schäfer-Sverige.

Den verksamhet som vår svenska förening bedriver genom kursverksamhet och tester samt den planerade kommande verksamheten genom tävlingar/prov och tester berörs inte av beslutet från VDH. De arrangemang som RSV2000 Sverige har genomfört och planerar att genomföra skulle inte heller tidigare ha blivit ”officiella” inom FCI.

Detta påverkar alltså inte dig som är eller vill bli medlem i RSV2000 Sverige. Det påverkar inte heller dig som vill tävla i en RSV-tävling.

Gerd Möllers
Ordförande
RSV2000 Sverige

Svensk översättning av ovanstående text.

Angående beslutet av VDHs förbundsrätt

Måndagen den 13 februari fick vi meddelandet av våran advokat att RSV2000 genom att beslut av VDHs förbundsrätt blivit uteslutit ur VDH fr o m den 18/2 2017.

Redan tidigare fick vi höra det genom hundsport kollegor i andra länder. Vi vet att detta meddelandet diskuteras starkt i hundsportvärlden och därför vill vi meddela följande:

Redan i första processen blev det väldigt tydligt att vi inte kunde nå fram till VDH s första kammare med våra berättigade argument. Vi ber om förståelse att vi inte kan gå in i detaljer här.

Vi beklagar förbundsrättens beslut trots att den nästan var förutsebar de senaste månaderna. Beslutet träffar oss inte oväntat eller oförberedd men nu måste beslutet och skälen prövas juridisk i detalj, för att förberedar vägen till en riktigt domstol. Det kommer att ta lite tid.

Ett slutgiltigt beslut ät alltså inte fattat än. Vi kommer att informera våra medlemmar om alla nyheter som finns.

Vi tackar våra medlemmar för förtroendet och med vilken förtänksamhet de hittills har mött temat.
Vi ber om tålamod och lovar att alla steg vi gör kommer att ske i samråd med jurister.

Vi hänvisar även till Eugen Eckers uttalande:

Bästa medlemmar

VDHs beslut som monopolförening att utesluta oss med direkt verkan nådde oss den 13/2 2017.
Våra medlemmar bestämde redan vid medlemsmötet 2016 att gå mot detta förväntade beslutet med alla rättsmedel. Det kommer vi att göra med all beslutsamhet.

Oberoende av detta beslutet är vi fortfarande schäferhundföreningen RSV2000.

Det vi byggt upp de senaste 10 åren, sedan RSV2000 grundades är enastående. Vi alla är stolta på våran förening och det kommer också att vara så i framtiden. Våran föreningsfilosofi har vi i en preambel med 10 punkter under alla år förverkligat framgångsrikt.

Agerandet och besluten präglades av att

1. för den tyska schäferhunden som brukshund
2. för medlemmarna i RSV2000 och
3. för schäferhundklubben RSV2000

nå det bäst möjliga.

Nu tvingas vi att ändrar på våra filosofi tillfälligt för att kunna strida för våra medlemmars och våran förenings rättigheter.
Mod kommer vi att behöva de närmaste veckorna/ månaderna som medlemmar i föreningen RSV2000.
Vårat värdegemenskap RSV2000 måste existera vidare.

Redan förfarandet att gå med i VDH krävde uthållighet, vilja och ihärdighet. Dessa attribut kommer nu också att användas för att förhindra ett uteslutande.

Jag är helt säkert att RSV2000s styrelsen även i framtiden kan räkna med solidaritet och stöd av RSV2000s medlemmar i in - och utlandet.

Gemensamt är vi modiga och starka

Eugen Ecker

Schäferhundklubben RSV2000 e.V.
Ordförande